f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.50 น. นายสกล กาญจนากร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 1 นายสุชาติ จันทร์ศรีเจริญ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงฯนาานที่ 1 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธาน ณ ลานเอนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดน่าน และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
title
ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 นายสุชาติ จันทร์ศรีเจริญ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยหน่วยงานสารบรรณ หมวดทางหลวงน่าน ,หมวดทางหลวงน้ำมวบ,หมวดทางหลวงแม่จริม , หน่วยงานอำนวยความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงฯน่านที่1 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน