f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
 
ข่าวสารทางหลวง
title
เบี่ยงการจราจรเพื่อการก่อสร้างเกาะกลางถนน ทล.101

#ข่าวประชาสัมพันธ์#เบี่ยงการจราจรเพื่อการก่อสร้างเกาะกลางถนน ทล.101 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 โดยโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย อ.ร่้องกวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยแก๊ต - บ.ห้วยน้ำอุ่น ขอแจ้งการเบี่ยงการจราจรเพื่อการก่อสร้างเกาะกลาง ดังนี้1. เบี่ยงจราจร กม.188+700 - กม.190+600 ระยะทางยาว 1,900 เมตร เปิดเบี่ยงวันที่ 30 เมษายน 25642. เบี่ยงจราจร กม.183+750 - กม.184+600 ระยะทางยาว 850.000 เมตร เปิดเบี่ยงวันที่ 3 พฤษภาคม 25643. เบี่ยงจราจร กม.185+950 - กม.186+375 ระยะทางยาว 425.000 เมตร เปิดเบี่ยงวันที่ 0 พฤษภาคม 25644. เบี่ยงจราจร กม.186+600 - กม.190+600 ระยะทางยาว 4,000 เมตร เปิดเบี่ยงวันที่ 10 พฤษภาคม 25645. เบี่ยงจราจร กม.196+200 - กม.197+900 ระยะทางยาว 1,700 เมตร เปิดเบี่ยงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564#เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง ขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ลดความเร็ว ขับรถด้วยความระมัดระวัง #เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง#สายด่วนกรมทางหลวง1586#นายช่างโครงการ นายมงคล ปิ้นสกุล โทร 081-9144722
title
ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.50 น. นายสกล กาญจนากร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 1 นายสุชาติ จันทร์ศรีเจริญ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงฯนาานที่ 1 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธาน ณ ลานเอนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดน่าน และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน