f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
กรกฏาคม 2566
ลงวันที่ 15/08/2566

งบทดลองเดือนกรกฏาคม 2566

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กค 2566 11 ดาวน์โหลด
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบ 11 ดาวน์โหลด

'