f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างทำงานจ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.45+450 - กม.46+500 (เป็นช่วงๆ) 25/02/2563 24/02/2563 นน.1/1/2563 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
2 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอนสวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.348+330 - กม.349+300 RT 06/09/2562 30/08/2562 สัญญาที่ นน.1/24/2562 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
3 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงน่านที่ 1 งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 4 เหลี่ยม ในทางควบคุมของแขวงทางหลวงน่านที่ 1 ปริมาณงาน 1,160 ต้น 18/04/2562 29/03/2562 นน.1/22/2562 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
4 จ้างทำงานจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.75+400 - กม.78+000 30/01/2562 28/01/2562 สัญญาที่ นน.1/21/2562 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
5 จ้างทำงานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1162 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไผ่งาม - น้ำมวบ ระหว่าง กม.20+000 - กม.22+450 30/01/2562 25/01/2562 สัญญาที่ นน.1/20/2562 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
6 ประกวดราคาจ้างทำงานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปงสนุก - น่าน ระหว่าง กม.78+956 - กม.80+800 30/01/2562 25/01/2562 สัญญาที่ นน.1/19/2562 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ