f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2566 536/35/67/017 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
2 จ้างเหมาทำการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี 2564 ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.45+200 - กม.46+000 (เป็นช่วงๆ) 24/08/2564 นน.1/31/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
3 จ้างเหมาทำการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี 2564 ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอนห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.89+000 - กม.89+120 (ด้านขวาทาง) 24/08/2564 นน.1/30/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
4 จ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงผิวจราจรด้วยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอน ผาเวียง - ปากนาย ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0103 ตอน ผาเวียง - ปากนาย ระหว่าง กม.28+500 - กม.30+200 ปริมาณงาน 15,820 ตร.ม. 19/08/2564 นน.1/29/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
5 จ้างเหมาทำการค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ.น่าน ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ที่ กม.363+000 และ กม.365+150 ปริมาณ 1 แห่ง 18/05/2564 นน.1/27/2564 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
6 จ้างเหมาทำการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2564 ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอนห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.48+490 - กม.48+650 และ กม.49+725 - กม.50+000 ปริมาณงาน 2 แห่ง 14/05/2564 นน.1/26/2564 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
7 จ้างเหมาทำการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2564 ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอนห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.60+100 - กม.60+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/05/2564 นน.1/25/2564 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
8 จ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจรด้วยวิธี Recycling ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปงสนุก - น่าน ระหว่าง กม.107+300 - กม.111+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/03/2564 นน.1/23/2564 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
9 จ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจรด้วยวิธี Recycling ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0103 ตอน ผาเวียง - ปากนาย ระหว่าง กม.53+000 - กม.56+940 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/03/2564 นน.1/22/2564 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
10 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ตอน 2 ระหว่าง กม.357+970 - กม.365+490 16/02/2564 นน.1/21/2564 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
11 จ้างเหมาทำการงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.341+000 - กม.365+000 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 4 แห่ง 01/02/2564 นน.1/20/2564 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
12 จ้างเหมาทำการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วม ทางหลวงหมายเลข 1168 ตอนควบคุม 0101 ตอน น่าน-น้ำใส ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+520 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/02/2564 นน.1/19/2564 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
13 จ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร และขนส่งกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0103 ตอน ผาเวียง - ปากนาย ระหว่าง กม.35+200 - กม.38+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/01/2564 นน.1/16/2564 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
14 จ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1168 ตอนควบคุม 0101 ตอน น่าน - น้ำใส ระหว่าง กม.2+200 - กม.7+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/01/2564 นน.1/17/2564 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
15 จ้างเหมาทำการงานกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.355+349 - กม.360+713 (เป็นแห่ง) ปริมาณงาน 3 แห่ง 21/01/2564 นน.1/18/2562 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 62 รายการ