f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0103 ตอน ผาเวียง - ปากนาย ระหว่าง กม.44+500 - กม.47+700 ปริมาณ 1 แห่ง 27/03/2563 27/03/2563 คค06015(พ.1)/16/2563 ลว. 27 มีนาคม 2563 (ยกเลิก) แขวงทางหลวงน่านที่ 1
2 จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ตอน 2 ระหว่าง กม.32+300 - กม.33+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/03/2563 24/03/2563 คค 06015 (พ.1)/8/2563 (ยกเลิก) ลว. 24 มี.ค. 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
3 จ้างเหมาทำการ งานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator 360 ํ) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอนสวนป่า - สะพานพญาวัด ตอน 1 ระหว่าง กม.318+500 - กม.365+490 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/03/2563 16/03/2563 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
4 จัดซื้อน้ำมันดีเซลชนิดหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร 03/12/2562 02/12/2562 536/35/63/016 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน 15/08/2562 14/08/2562 536/30/62/056 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
6 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงน่านที่ 1 งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 4 เหลี่ยม ในทางควบคุมของแขวงทางหลวงน่านที่ 1 ปริมาณงาน 1,160 ต้น 18/04/2562 29/03/2562 นน.1/22/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
7 จ้างเหมาทำการขุดลอกทำความสะอาดรางระบายน้ำ สายทางในสังกัดหมวดทางหลวงเวียงสา หมวดทางหลวงน้ำมวบ และหมวดทางหลวงนาน้อย 06/03/2562 06/03/2562 536/62/014 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
8 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงน่านที่ 1 งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 4 เหลี่ยม ในทางควบคุมของแขวงทางหลวงน่านที่ 1 ปริมาณงาน 1,160 ต้น 27/02/2562 27/02/2562 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ