f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2566 536/60/66/012 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
2 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2566 536/70/66/153 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
3 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2566 536/40/66/142 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2566 536/40/66/141 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
5 จ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2566ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.359+275 - กม.359+557 LT. 22/02/2566 คค06015(พ.1)/18/2566 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
6 จ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2566ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.359+275 - กม.359+557 LT. 22/02/2566 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
7 จ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2566ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.359+275 - กม.359+557 LT. 22/02/2566 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
8 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2566 536/60/66/037 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
9 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมเสา, ป้ายจราจรพร้อมเสา, เป้าสะท้อนแสง, และบาริเออร์เคริบ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปงสนุก - น่าน ระหว่าง กม.88+000 - กม.89+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/11/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
11 จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าจากขอบไหล่ทั้ง 2 ข้างทางสายทางในความรับผิดชอบ ของหมวดทางหลวงนาน้อย, หมวดทางหลวงเวียงสา และหมวดทางหลวงน้ำมวบ จำนวน 518,717 ตร.ม. 09/11/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
12 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2565 536/60/65/185 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
13 จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0103 ตอน ผาเวียง - ปากนาย ระหว่าง กม.60+050 - กม.60+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/02/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
14 จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.66+400 - กม.66+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/02/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
15 จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1216 ตอนควบคุม 0200 ตอน ขุนสถาน - บ้านส้าน ระหว่าง กม.26+800 - กม.26+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/02/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 42 รายการ