f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พัสดุเครื่องจักรกล งานเงินทุนหมุนเวียน 28/10/2563 536/30/64/002 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พัสดุเครื่องจักรกล งานเงินทุนหมุนเวียน 27/10/2563 536/30/64/001 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
3 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 08/10/2563 536/35/64/001 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
4 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 21/10/2563 536/35/64/002 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ ประจำปี 2563 กิจกรรมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.363+170 - กม.364+100 01/10/2563 คค 06015 (พ.1)/26/2563 ลว. 01 ต.ค. 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงผิวจราจร ด้วยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.51+595 - กม.54+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/09/2563 คค 06015 (พ.1)/25/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
7 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 28/09/2563 536/40/63/202 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
8 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 28/09/2563 536/40/63/201 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
9 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 28/09/2563 536/60/63/200 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
10 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโยธา 25/09/2563 536/60/63/199 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
11 ประกาศผู้ชนะจ้างทำตรายาง 25/09/2563 536/63/039 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
12 จ้างซ่อมพันได เปลี่ยนลูกปืน เครื่องกำเนินไฟฟ้า หมายเลข 98-82312-0600-16 25/09/2563 536/63/038 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
13 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 25/09/2563 536/35/63/198 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
14 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 23/09/2563 536/60/63/196 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
15 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 23/09/2563 536/35/63/195 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 492 รายการ