f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเครื่องจักรกล (งานเงินทุนหมุนเวียน) 23/01/2563 23/01/2563 536/30/63/025 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
2 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 23/01/2563 23/01/2563 536/60/63/055 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
3 จัดซื้อวัสดุเครื่องจักรกล จำนวน 1 รายการ 21/01/2563 21/01/2563 536/30/63/024 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
4 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานเงินทุนหมุนเวียน) 20/01/2563 20/01/2563 536/35/63/023 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
5 ซื้อวัสดุเครื่องจักรกล สำหรับเครื่องจักรกลหมายเลข 46-6755-14-5 20/01/2563 20/01/2563 536/30/63/022 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
6 ซื้อวัสดุเครื่องจักรกล สำหรับเครื่องจักรกลหมายเลข 25-6432-94-7 20/01/2563 20/01/2563 536/30/63/021 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
7 ซ่อมเครื่องจักรกล หมายเลข 25-7007-16-8 20/01/2563 20/01/2563 536/30/63/007 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
8 ซื้อน้ำมันดีเซลชนิดหมุนเร็ว จำนวน ๓,๐๐๐ ลิตร 20/01/2563 18/01/2563 536/35/63/051 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
9 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ 15/01/2563 15/01/2563 536/60/63/047 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
10 ซื้อวัสดุจราจร 15/01/2563 15/01/2563 536/60/63/048 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
11 ซื้อน้ำมันดีเซลชนิดหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร 14/01/2563 14/01/2563 536/35/63/046 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
12 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 10/01/2563 10/01/2563 536/45/63/045 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
13 จัดซื้อน้ำมันดีเซลชนิดหมุนเร็ว จำนวน 1 รายการ 10/01/2563 06/01/2563 536/35/63/043 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
14 ซื้อวัสดุเครื่องจักรกล (งานเงินทุนหมุนเวียน) 09/01/2563 09/01/2563 536/30/63/020 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
15 ซื้อวัสดุเครื่องจักรกล (งานเงินทุนหมุนเวียน) 07/01/2563 07/01/2563 536/30/63/018 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 304 รายการ