f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0200 ตอน เด่นชาติ - นาน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.70+000 - กม.72+000 จำนวน 47 ต้น ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/04/2563 01/04/2563 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
2 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1162 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไผ่งาม - น้ำมวบ ระหว่าง กม.22+450 - กม.24+700 ปริมาณงาน 16,559.00 ตารางเมตร 01/04/2563 01/04/2563 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
3 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 31/03/2563 31/03/2563 536/35/63/085 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
4 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 27/03/2563 27/03/2563 536/35/63/084 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล B10) 24/03/2563 24/04/2563 536/35/63/082 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
6 วัสดุโยธา 23/03/2563 23/03/2563 536/60/63/081 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
7 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 20/03/2563 20/03/2563 536/40/63/080 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
8 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ 18/03/2563 17/03/2563 536/60/63/078 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
9 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 18/03/2563 17/03/2563 536/35/63/079 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
10 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ 18/03/2563 16/03/2563 536/60/63/078 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
11 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 13/03/2563 12/03/2563 536/40/63/076 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
12 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน7 รายการ 13/03/2563 12/03/2563 536/40/63/075 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
13 จัดซื้อน้ำมันดีเซลชนิดหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร 10/03/2563 06/03/2563 536/35/63/072 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
14 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 งาน 10/03/2563 06/03/2563 536/60/63/073 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
15 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 09/03/2563 09/03/2563 536/60/63/074 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 340 รายการ