f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT (WHITE & YELLOW) จำนวน 579.830 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2566 536/66/031 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
2 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2566 536/45/66/071 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
3 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2566 536/60/66/070 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
4 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2566 536/45/66/068 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
5 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2566 536/40/66/067 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
6 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2566 536/60/66/066 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
7 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator 360 ํ) ทางหลวงหมายเลข 1168 ตอนควบคุม 0101 ตอน น่าน - น้ำใส ระหว่าง กม.2+000 - กม.9+200 ทางหลวงหมายเลข 1169 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าล้อ - เมืองหลวง ระหว่าง กม.15+000 - กม.22+100 (เป็นช่วง ๆ ) 13/03/2566 536/66/054 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
8 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator 360 ํ) ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปงสนุก - น่าน ระหว่าง กม.99+000 - กม.114+350 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2566 536/66/053 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
9 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2566 536/70/66/065 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
10 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์, เป้าสะท้อนแสงสีเหลือง, หลักกิโลเมตรย่อย, หลักนำทางยางพารา และต้นตะแบก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2566 536/66/029 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
11 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2566 536/60/66/064 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
12 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2566 536/35/66/061 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
13 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2566 536/45/66/060 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
14 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/02/2566 536/35/66/059 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
15 จ้างเหมาทำการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง และเป้าสะท้อนแสงสีเหลือง จำนวน 1 รายการ 23/02/2566 536/66/028 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,130 รายการ