f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2566 536/35/67/017 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
2 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2566 536/60/67/016 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
3 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2566 536/60/67/015 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
4 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2566 536/60/67/013 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
5 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2566 536/60/67/012 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
6 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2566 536/60/67/011 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
7 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2566 536/45/67/010 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
8 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/2566 536/35/67/009 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
9 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2566 536/60/67/008 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
10 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2566 536/45/67/007 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
11 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตรายพร้อมเสา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2566 536/67/002 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
12 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2566 536/35/67/004 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
13 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2566 536/60/67/005 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
14 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2566 536/70/67/003 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
15  จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ และเสาป้ายจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                     24/10/2566 536/67/001 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,243 รายการ