f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ 18/05/2565 536/60/65/133 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
2 จ้างเหมาผลิตและติดตั้งโคมไฟกระพริบชนิด 2 ดวงโคม (ชนิดเสาสูง) จำนวน 2 ชุด 18/05/2565 536/65/027 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
3 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 17/05/2565 536/60/65/132 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
4 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 17/05/2565 536/35/65/131 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
5 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 10 รายการ 12/05/2565 536/60/65/130 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
6 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 10/05/2565 536/35/65/129 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
7 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 09/05/2565 536/60/65/128 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
8 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 09/05/2565 536/70/65/127 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
9 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 09/05/2565 536/45/65/126 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
10 จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0103 ตอน ผาเวียง - ปากนาย ระหว่าง กม.60+050 - กม.60+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/05/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
11 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจรพร้อมเสา 06/05/2565 536/65/025 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
12 จัดซ์้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 06/05/2565 536/35/65/125 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
13 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 02/05/2565 536/40/65/124 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
14 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 8 รายการ 29/04/2565 536/60/65/123 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
15 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 29/04/2565 536/35/65/122 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 945 รายการ