f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษ และอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ.น่าน ปริมาณงาน 1 หลัง 20/12/2564 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
2 ประกาศขายทอดตลาด วัสดุงานเงินทุนหมุนเวียน 18/08/2564 536/20/30/001/64 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
3 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ตอน 2 ระหว่าง กม.357+970 - กม.365+490 07/12/2563 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
4 ซ่อมเครื่องจักรกล (งานเงินทุนหมุนเวียน) 15/11/2562 536/-/63/ยกเลิก/001 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องจักรกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2562 536/45/62/051 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ