f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 11/07/2566 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า-สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.339+200-กม.340+330 RT ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 27/02/2566 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator 360 ํ) ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปงสนุก - น่าน ระหว่าง กม.99+000 - กม.114+350 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 27/02/2566 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator 360 ํ) ทางหลวงหมายเลข 1168 ตอนควบคุม 0101 ตอน น่าน - น้ำใส ระหว่าง กม.2+000 - กม.9+200 ทางหลวงหมายเลข 1169 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าล้อ - เมืองหลวง ระหว่าง กม.15+000 - กม.22+100 (เป็นช่วง ๆ ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 06/02/2566 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2566ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.359+275 - กม.359+557 LT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 19/12/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1216 ตอนควบคุม 0200 ตอน ขุนสถาน - บ้านส้าน ระหว่าง กม.18+000 - กม.37+467 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 19/12/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.34+036 - กม.07+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 14/12/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ทล.1081 ระหว่าง กม.13+000-กม.47+150, ทล.1169 ระหว่าง กม.15+000-กม.38+183, ทล.1026 ระหว่าง กม.2+000-กม.75+957 และ ทล.1083 ระหว่าง กม.32+724-กม.77+524 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 01/12/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ทล.1081 ระหว่าง กม.13+000 - กม.47+150 ทล.1169 ระหว่าง กม.15+000 - กม.38+183 ทล.1026 ระหว่าง กม.2+000 - กม.75+957 และ ทล.1083 ระหว่าง กม.32+724 - กม.77+524 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 24/11/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงน่าน ความลึก 80-100 เมตร พร้อมหอถังสูงไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ที่ กม.328+280 ด้านขวาทาง จำนวน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 24/11/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงน่าน ความลึก 100 เมตร พร้อมหอถังสูงไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ที่ กม.328+280 ด้านขวาทาง จำนวน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 166 รายการ