f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 21/10/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ยกเลิกจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ที่ กม.363+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 21/10/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ยกเลิกจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ที่ กม.363+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 12/10/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1168 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำใส - น้ำตวง ระหว่าง กม.75+200 - กม.81+820 ปริมาณงาน 41,862 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 12/10/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ระหว่าง กม.13+000 - กม.16+100, กม.21+200 - กม.22+500 ปริมาณงาน 36,550 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 12/10/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ยกเลิกประกาศแผนจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ระหว่าง กม.13+000 - กม.16+100, กม.21+200 - กม.22+500 ปริมาณงาน 36,550 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 12/10/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ระหว่าง กม.13+000 - กม.16+100, กม.21+200 - กม.22+500 ปริมาณงาน 36,550 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 12/10/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วม ทางหลวงหมายเลข 1168 ตอนควบคุม 0101 ตอน น่าน - น้ำใส ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+520 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 12/10/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า-สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.342+328 - กม.357+574 RT. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 05/10/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ที่ กม.363+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 05/10/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ที่ กม.363+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 45 รายการ