f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า-สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.339+200-กม.340+330 RT ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/08/2566 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการพัฒนาถนนเพื่อสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว การปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอน เด่นชาติ - นาน้อย กม.75+200 - กม.77+520 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/03/2566 คค 06015(พ1)/20/2566 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
3 จ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2566ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.359+275 - กม.359+557 LT. 27/03/2566 คค 06015 (พ.1)/19/66 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
4 จ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2566ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.359+275 - กม.359+557 LT. 28/02/2566 คค 06015(พ1)/18/2566 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
5 จ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2566ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.359+275 - กม.359+557 LT. 28/02/2566 คค06015(พ.1)/18/2566 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
6 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ทล.1081 ระหว่าง กม.13+000-กม.47+150, ทล.1169 ระหว่าง กม.15+000-กม.38+183, ทล.1026 ระหว่าง กม.2+000-กม.75+957 และ ทล.1083 ระหว่าง กม.32+724-กม.77+524 09/01/2566 คค 06015 (พ.1)/17/66 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
7 จ้างเหมาทำการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงน่าน ความลึก 100 เมตร พร้อมหอถังสูงไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ที่ กม.328+280 ด้านขวาทาง จำนวน 1 แห่ง 26/12/2565 คค 06015(พ1)/16/2566 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
8 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลงานเงินทุนหมุนเวียน 23/11/2565 536/20/30/66/001 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ตอน 2 ระหว่าง กม.37+025 - กม.37+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/11/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ตอน 1 ระหว่าง กม.25+300 - กม.25+600 และ กม.30+900 - กม.31+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/11/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
11 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.78+340 - กม.82+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/11/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
12 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator 360 ํ) ทล. 1010500 ระหว่าง กม.333+000 - กม.357+400 (เป็นช่วงๆ), ทล.10260103 ระหว่าง กม.25+200 - กม.56+940 (เป็นช่วงๆ), ทล.11620100 ระหว่าง กม.17+545 - กม.26+000 (เป็นช่วงๆ), ทล.11680102 ระหว่าง กม.75+200 - 22/11/2565 คค06015(พ.1)/11/2566 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
13 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.322+250 - กม.334+600 (เป็นแห่งๆ) จำนวน 74 ต้น 23/11/2565 คค 06015(พ1)/12/2566 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวจราจร ด้วยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.333+000 - กม.336+000 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ปริมาณงาน 35,405 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดรา 08/11/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวจราจร ด้วยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ระหว่าง กม.37+150 - กม.40+000 ปริมาณงาน 33,125 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/11/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 104 รายการ