f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ลงวันที่ 16/11/2561

หน้าที่ความรับผิดชอบแขวงทางหลวงน่านที่ 1

แขวงทางหลวงน่านที่ ๑ ดูแลและรับผิดชอบครอบคลุมทางด้านทิศใต้ของจังหวัดน่าน 

     ประกอบด้วย  อ.เมือง อ.ภูเพียง อ.สันติสุข อ.แม่จริม อ.นาหมื่น  อ.นาน้อย อ.เวียงสา อ.บ้านหลวง และบางส่วนของ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา, อ.ร้องกวาง จ.แพร่

ระยะทางในความรับผิดชอบ

     รวมระยะทางทั้งสิ้น (ผิวทางลาดยาง)  575.391   กม.


'