f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
พฤศจิกายน 2565
ลงวันที่ 14/12/2565

งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2565

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พย65 14 ดาวน์โหลด
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบ 15 ดาวน์โหลด

'