f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 13/01/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564 13/01/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564 18/10/2564 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564 07/07/2564 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งานจ้างก่อสร้างฯ งบลงทุน) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 - เมษายน 2564 14/05/2564 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งานเงินทุนหมุนเวียน) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 - เมษายน 2564 14/05/2564 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 14/05/2564 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ