f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
กรกฏาคม
ลงวันที่ 05/08/2565

งบทดลองเดือนกรกฏาคม 2565

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กค 65 51 ดาวน์โหลด
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ 62 ดาวน์โหลด

'