f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 20/04/2563 536/30/63/038 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
2 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562) 07/02/2563 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1/2563 11/01/2563 536/ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/63/001 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
4 ซื้อวัสดุเครื่องจักรกล 12/11/2562 536/30/63/004 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
5 ซื้อวัสดุเครื่องจักรกล 11/11/2562 536/30/63/001 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
6 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562-มิถุนายน 2562) 22/10/2562 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
7 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562-กันยายน 2562) 22/10/2562 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
8 จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร (Termoplastic) สายทางในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงน่าน และหมวดทางหลวงเวียงสา 03/04/2562 536/62/015 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ