f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT (WHITE & YELLOW) จำนวน 579.830 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2566 536/66/031 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
2 จ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2566ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.359+275 - กม.359+557 LT. 15/03/2566 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
3 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2566 536/60/66/070 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
4 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator 360 ํ) ทางหลวงหมายเลข 1168 ตอนควบคุม 0101 ตอน น่าน - น้ำใส ระหว่าง กม.2+000 - กม.9+200 ทางหลวงหมายเลข 1169 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าล้อ - เมืองหลวง ระหว่าง กม.15+000 - กม.22+100 (เป็นช่วง ๆ ) 13/03/2566 536/66/054 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
5 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator 360 ํ) ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปงสนุก - น่าน ระหว่าง กม.99+000 - กม.114+350 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2566 536/66/053 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
6 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2566 536/35/66/061 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
7 จ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2566ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.359+275 - กม.359+557 LT. 22/02/2566 คค 06015(พ1)/18/2566 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
8 จ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2566ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.359+275 - กม.359+557 LT. 22/02/2566 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
9 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2566 536/60/66/056 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
10 จ้างเหมาทาสีกำแพงคอนกรีต, ทาสีสะพานและ barrier ทางหลวงหมายเลข 10910200 ตอน ปงสนุก-น่าน ช่วงกม.77+507-กม.107+477, ทางหลวงหมายเลข 10260103 ตอน ผาเวียง-ปากนาย ช่วงกม.18+898-กม.55+513, ทางหลวงหมายเลข 10830200 ตอน เด่นชาติ-นาน้อย ช่วงกม.69+764.60-กม.76+584.20 03/02/2566 536/66/023 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
11 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2566 536/35/66/050 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
12 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2566 536/35/66/043 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
13 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2566 536/60/66/040 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
14 จ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 1216/0200 ตอน ขุนสถาน-บ้านส้าน ระหว่าง กม.22+650-กม.22+675 (ซ้ายทาง) จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2565 536/66/015 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
15 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2566 536/35/66/032 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 240 รายการ