f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการขุดลอกทำความสะอาดรางระบายน้ำ สายทางในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงน่าน, หมวดทางหลวงสันติสุข และหมวดทางหลวงแม่จริม 03/01/2563 03/01/2563 536/63/013 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
2 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 6 รายการ 19/12/2562 19/12/2562 536/60/63/035 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
3 จ้างเหมาทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในดวงโคมเสาไฟ Hihgh Mast ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ที่ กม.341+884 บริเวณแยกเวียงสา,ที่ กม.359+126 บริเวณหน้าพระตำหนักธงน้อย,ที่ กม.359+651 บริเวณหน้าพระตำหนักธงน้อย จำนวน 3 ต้น 11/12/2562 11/12/2562 536/63/001 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
4 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 6 รายการ 03/12/2562 02/12/2562 536/60/63/017 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
5 จ้างเหมาทำการขุดลอกรางระบายน้ำ สายทางในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงเวียงสา หมวดทางหลวงน้ำมวบ หมวดทางหลวงนาน้อย 13/11/2562 13/11/2562 536/63/001 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
6 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ 05/11/2562 05/11/2562 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
7 จ้างทำงานจ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.45+450 - กม.46+500 (เป็นช่วงๆ) 20/01/2563 20/01/2563 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
8 ประกวดราคาจ้างทำงานจ้างเหมาขุดล้อมย้ายต้นไม้และนำกลับไปปลูกใหม่ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - พญาวัด ระหว่าง กม.308+000 - กม.316+199 ปริมาณงาน 328 ต้น 26/08/2562 26/08/2562 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
9 วัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ 07/08/2562 07/08/2562 536/60/62/151 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
10 ซื้อวัสดุจราจร 24/07/2562 24/07/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
11 ซื้อวัสดุจราจร 24/07/2562 24/07/2562 536/60/62/142 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
12 จ้างเหมาขุดลอกทำความสะอาดรางระบายน้ำ สายทางในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงน้ำมวบ หมวดทางหลวงแม่จริม 23/07/2562 23/07/2562 536/62/030 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
13 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอนสวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.348+330 - กม.349+300 RT 22/07/2562 22/07/2562 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
14 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าจากขอบไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง สายทางในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงนาน้อย หมวดทางหลวงเวียงสา หมวดทางหลวงน่าน หมวดทางหลวงสันติสุข 18/07/2562 18/07/2562 536/62/029 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องจักรกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2562 03/07/2562 536/45/62/051 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 30 รายการ