f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ที่ กม.363+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 08/10/2563 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
2 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ที่ กม.363+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 08/10/2563 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
3 จ้างก่อสร้างโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ ประจำปี 2563 กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจร ด้วยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.51+595 - กม.54+600 15/09/2563 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
4 จ้างก่อสร้างโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ ประจำปี 2563 กิจกรรมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.363+170 - กม.364+100 15/09/2563 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
5 จ้างก่อสร้างโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ ประจำปี 2563 กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจร ด้วยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.51+595 - กม.54+600 15/09/2563 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
6 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ 15/09/2563 536/60/63/187 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
7 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 09/09/2563 536/60/63/178 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
8 จัดซื้อบาริเออร์พลาสติก ขนาด 100x50x80 ซม. จำนวน 1 รายการ 02/09/2563 536/60/63/173 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
9 จ้างเหมาตีเส้นจราจร Obs บนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด กม.344+750 - กม.345+850 ด้านซ้ายทาง 28/08/2563 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
10 จ้างเหมาทำการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ระหว่าง กม.32+500 - กม.32+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/07/2563 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
11 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงจุดพักรถหมวดทางหลวงนาน้อย (จ.น่าน) งานผลิตและติดตั้งป้าย Tower Sign 16/07/2563 536/63/027 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
12 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ 17/06/2563 536/60/63/136 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
13 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 20/05/2563 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
14 จ้างเหมาทำการ งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอนห้วยไผ่ - หาดไร่ ตอน 1 ระหว่าง กม.34+175 - กม.48+800 ปริมาณงาน 254.70 ตารางเมตร 07/04/2563 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ.น่าน ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ที่ กม.363+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/04/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 67 รายการ