f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
สิงหาคม
ลงวันที่ 05/09/2565

งบทดลองเดือนสิงหาคม 2565

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สค.65 59 ดาวน์โหลด
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของง สค 55 ดาวน์โหลด

'