f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
มีนาคม 2566
ลงวันที่ 12/04/2566

งบทดลองเดือนมีนาคม 2566

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มีค66 13 ดาวน์โหลด
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบ 16 ดาวน์โหลด

'