f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
พฤษภาคม 2566
ลงวันที่ 14/06/2566

งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2566

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พค2566 15 ดาวน์โหลด
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบ 21 ดาวน์โหลด

'