f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2566 100,041.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2566 82,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2566 7,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2566 373,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2566 5,770.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2566 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2566 49,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/2566 245,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2566 24,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2566 99,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตรายพร้อมเสา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2566 18,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2566 106,025.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2566 28,120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2566 50,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงน่านที่ 1  จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ และเสาป้ายจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                     24/10/2566 16,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,625 รายการ