f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2567 6,510.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2567 166,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2567 249,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทล.1168 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำใส - น้ำตวง ระหว่าง กม.42+475 - กม.42+875, ทล.1243 ตอนควบคุม 0202 ตอน หาดไร่ - นาเซีย ระหว่าง กม.111+225 - กม.111+425 ปริมาณงาน 2 แห่ง 18/04/2567 10,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1168 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำใส - น้ำตวง ตอน 2 ระหว่าง กม.68+902 - กม.75+090 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/04/2567 14,999,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.60+760 - กม.63+225 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/04/2567 14,999,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1169 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าล้อ - เมืองหลวง ระหว่าง กม.11+600 - กม.15+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/04/2567 14,999,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1257 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศรีบุญเรือง - หลักลาย ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+125 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/04/2567 14,999,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.82+383 - กม.86+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/04/2567 14,999,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0200 ตอน เด่นขาติ - นาน้อย ระหว่าง กม.65+450 - กม.68+675 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/04/2567 14,999,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทล.101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.329+000 - กม.345+840 RT. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/04/2567 24,999,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน 1 ระหว่าง กม.72+000 - กม.75+525 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/04/2567 14,999,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน 2 ระหว่าง กม.89+850 - กม.92+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/04/2567 14,999,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2567 467,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2567 99,870.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,710 รายการ