f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT (WHITE & YELLOW) จำนวน 579.830 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2566 231,932.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2566ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.359+275 - กม.359+557 LT. 15/03/2566 2,525,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2566 54,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2566 241,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2566 99,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2566 5,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2566 73,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator 360 ํ) ทางหลวงหมายเลข 1168 ตอนควบคุม 0101 ตอน น่าน - น้ำใส ระหว่าง กม.2+000 - กม.9+200 ทางหลวงหมายเลข 1169 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าล้อ - เมืองหลวง ระหว่าง กม.15+000 - กม.22+100 (เป็นช่วง ๆ ) 13/03/2566 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator 360 ํ) ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปงสนุก - น่าน ระหว่าง กม.99+000 - กม.114+350 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2566 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2566 5,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์, เป้าสะท้อนแสงสีเหลือง, หลักกิโลเมตรย่อย, หลักนำทางยางพารา และต้นตะแบก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2566 34,799.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2566 5,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2566 277,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2566ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.359+275 - กม.359+557 LT. 28/02/2566 2,525,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2566ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.359+275 - กม.359+557 LT. 22/02/2566 2,525,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,512 รายการ