f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ 18/05/2565 5,590.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาผลิตและติดตั้งโคมไฟกระพริบชนิด 2 ดวงโคม (ชนิดเสาสูง) จำนวน 2 ชุด 18/05/2565 196,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาผลิตและติดตั้งโคมไฟกระพริบชนิด 2 ดวงโคม (ชนิดเสาสูง) จำนวน 2 ชุด 18/05/2565 196,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 17/05/2565 84,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 17/05/2565 98,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 10 รายการ 12/05/2565 12,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 10/05/2565 98,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 09/05/2565 33,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 09/05/2565 51,755.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 09/05/2565 99,460.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0103 ตอน ผาเวียง - ปากนาย ระหว่าง กม.60+050 - กม.60+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/05/2565 3,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจรพร้อมเสา 06/05/2565 8,991.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซ์้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 06/05/2565 98,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 02/05/2565 9,370.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 8 รายการ 29/04/2565 75,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,300 รายการ