f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
พฤศจิกายน 2566
ลงวันที่ 15/12/2566

งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2566

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พย2566 20 ดาวน์โหลด
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบ 18 ดาวน์โหลด

'