f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า-สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.339+200-กม.340+330 RT ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/07/2566 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการพัฒนาถนนเพื่อสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว การปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอน เด่นชาติ - นาน้อย กม.75+200 - กม.77+520 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/03/2566 คค 06015(พ1)/20/2566 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
3 จ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2566ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.359+275 - กม.359+557 LT. 21/03/2566 คค 06015 (พ.1)/19/66 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
4 จ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2566ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.359+275 - กม.359+557 LT. 22/02/2566 คค 06015(พ1)/18/2566 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
5 จ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2566ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.359+275 - กม.359+557 LT. 22/02/2566 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
6 จ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2566ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.359+275 - กม.359+557 LT. 22/02/2566 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
7 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ทล.1081 ระหว่าง กม.13+000-กม.47+150, ทล.1169 ระหว่าง กม.15+000-กม.38+183, ทล.1026 ระหว่าง กม.2+000-กม.75+957 และ ทล.1083 ระหว่าง กม.32+724-กม.77+524 29/12/2565 คค 06015 (พ.1)/17/66 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
8 จ้างเหมาทำการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงน่าน ความลึก 100 เมตร พร้อมหอถังสูงไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ที่ กม.328+280 ด้านขวาทาง จำนวน 1 แห่ง 20/12/2565 คค 06015(พ1)/16/2566 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
9 จ้างเหมาทำการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงน่าน ความลึก 100 เมตร พร้อมหอถังสูงไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ที่ กม.328+280 ด้านขวาทาง จำนวน 1 แห่ง 07/12/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ตอน 2 ระหว่าง กม.37+025 - กม.37+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/11/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ตอน 1 ระหว่าง กม.25+300 - กม.25+600 และ กม.30+900 - กม.31+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/11/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
12 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.78+340 - กม.82+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/11/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
13 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.322+250 - กม.334+600 (เป็นแห่งๆ) จำนวน 74 ต้น 17/11/2565 คค 06015(พ1)/12/2566 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายนำทาง ทล. 101 กม.333+000 - กม.357+400 ทล.1026 กม.25+200 - กม.56+940 ทล.1162 กม.17+545 - กม.26+000 , ทล.1168 กม.75+200 - กม.87+200 และ ทล.1243 กม.51+000 - กม.108+500 ปริมาณงาน 5 แห่ง 15/11/2565 536/66/022 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวจราจร ด้วยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.333+000 - กม.336+000 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ปริมาณงาน 35,405 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดรา 01/11/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 113 รายการ