f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทล.1168 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำใส - น้ำตวง ระหว่าง กม.42+475 - กม.42+875, ทล.1243 ตอนควบคุม 0202 ตอน หาดไร่ - นาเซีย ระหว่าง กม.111+225 - กม.111+425 ปริมาณงาน 2 แห่ง 09/04/2567 คค 06015 (พ.1)/22/67 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
2 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1168 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำใส - น้ำตวง ตอน 2 ระหว่าง กม.68+902 - กม.75+090 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2567 คค 06015 (พ.1)/20/67 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
3 จ้างเหมาทำการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.60+760 - กม.63+225 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2567 คค 06015 (พ.1)/19/67 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
4 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1169 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าล้อ - เมืองหลวง ระหว่าง กม.11+600 - กม.15+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2567 คค 06015 (พ.1)/21/67 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
5 จ้างเหมาทำการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1257 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศรีบุญเรือง - หลักลาย ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+125 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/04/2567 คค 06015 (พ.1)/17/67 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
6 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.82+383 - กม.86+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/04/2567 คค 06015 (พ.1)/18/67 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
7 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0200 ตอน เด่นขาติ - นาน้อย ระหว่าง กม.65+450 - กม.68+675 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/04/2567 คค 06015 (พ.1)/13/67 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
8 จ้างเหมาทำการกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทล.101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.329+000 - กม.345+840 RT. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/04/2567 คค 06015 (พ.1)/16/67 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
9 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน 1 ระหว่าง กม.72+000 - กม.75+525 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/04/2567 คค 06015 (พ.1)/14/67 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
10 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน 2 ระหว่าง กม.89+850 - กม.92+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/04/2567 คค 06015 (พ.1)/15/67 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
11 จ้างเหมาทำการงานป้ายข้างทาง ทล. 10260103 ตอน ผาเวียง - ปากนาย ระหว่าง กม.18+200 - กม.75+957 ทล. 10830200 ตอน เด่นชาติ - นาน้อย ระหว่าง กม.32+724 - กม.77+520 ทล. 12160200 ตอน ขุนสถาน - บ้านส้าน ระหว่าง กม.18+000 - กม.37+468 ปริมาณงาน 3 แห่ง 29/03/2567 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
12 จ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ โรงเก็บพัสดุ แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ.น่าน 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/03/2567 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
13 จ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ.น่าน 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/03/2567 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
14 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปงสนุก - น่าน ระหว่าง กม.85+900 - กม.104+900 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/03/2567 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
15 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0200 ตอน เด่นชาติ - นาน้อย ระหว่าง กม.65+975 - กม.69+175 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2567 คค 06015 (พ.1)/8/67 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 133 รายการ