f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 28/05/2562 โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่
2 06/05/2562 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3 05/05/2562 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4 04/05/2562 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5 11/04/2562 เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
6 09/04/2562 ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์
7 09/04/2562 ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์
8 05/04/2562 พิธีถวายพานพุ่มสักการะแด่สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
9 05/04/2562 จิตอาสาพัฒนาในพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์
10 27/02/2562 ประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน
11 18/01/2562 ต้อนรับ นายสมัย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมและคณะ
12 15/01/2562 นายทวี เกศิสำอาง รองอธิบดีฝ่ายบริหาร ตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน
13 31/12/2561 ต้อนรับ นายกมล หมั่นทำ รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน ที่เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม
14 27/12/2561 ร่วมประชุม Video Conferrence เพื่อรับนโยบาย
15 22/11/2561 ประชุมการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม