f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 24/07/2566 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2 01/06/2566 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
3 02/06/2565 เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
4 23/09/2564 การยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่าน
5 09/08/2564
no image
ลงนามถวายพระพรออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
6 16/07/2564 ลงนามถวายพระพรออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
7 30/04/2564 เบี่ยงการจราจรเพื่อการก่อสร้างเกาะกลางถนน ทล.101
8 28/05/2562 โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่
9 06/05/2562 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10 05/05/2562 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
11 04/05/2562 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
12 11/04/2562 เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
13 09/04/2562 ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์
14 09/04/2562 ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์
15 05/04/2562 พิธีถวายพานพุ่มสักการะแด่สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี