f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2566 65,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์, ป้ายจราจรพร้อมเสา และเป้าสะท้อนแสงสีเหลือง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                     11/08/2566 20,821.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2566 5,405.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงน่านที่ 1  จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตรายพร้อมเสา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                   08/08/2566 19,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างซ่อมทำทุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข 98-82312-0600-16 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/08/2566 5,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2566 261,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า-สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.339+200-กม.340+330 RT ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/08/2566 9,990,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงน่านที่ 1  จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                       27/07/2566 42,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2566 106,297.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร และเสาป้ายจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2566 13,558.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2566 28,415.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2566 14,030.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2566 18,236.25 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2566 19,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2566 16,510.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,666 รายการ