f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2566 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งหลักนำทางยางพารา และป้ายจราจรพร้อมเสา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2566 9,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1081ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล-หลักลาย ระหว่าง กม.13+000-กม.47+150 และทางหลวงหมายเลข 1168 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำใส-น้ำตวง ระหว่าง กม.14+000-กม.87+281 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2566 499,363.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2566 12,310.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2566 5,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2566 99,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2566 80,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2566 261,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2566 5,370.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2566 52,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2566 345,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2566 98,436.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2566 12,030.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉาะเจาะจง 22/06/2566 56,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2566 240,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,666 รายการ