f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2-4 (เดือน มกราคม 2566-เดือน กันยายน 2566) 05/10/2566 70,235.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2566 36,070.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2566 61,918.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2566 80,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2566 36,654.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจรพร้อมเสา และเป้าสะท้อนแสงสีเหลือง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2566 5,376.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 20/09/2566 34,770.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2566 29,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2566 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2566 86,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2566 31,922.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2566 5,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2566 6,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2566 21,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2566 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,666 รายการ