f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2566 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2566 49,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/2566 245,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2566 24,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2566 99,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตรายพร้อมเสา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2566 18,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2566 106,025.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2566 28,120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2566 50,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงน่านที่ 1  จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ และเสาป้ายจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                     24/10/2566 16,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/2566 47,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/2566 245,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2566 5,500.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2566 17,970.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2567 18,410.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,666 รายการ