f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1606 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุเครื่องจักรกล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/01/2562 5,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1607 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อน้ำมันดีเซลชนิดหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/01/2562 80,490.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1608 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2562 5,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1609 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2562 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1610 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ประกวดราคาจ้างทำงานจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.75+400 - กม.78+000 ปริมาณงาน 23,400 ตารางเมตร 09/01/2562 9,999,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1611 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ประกวดราคาจ้างทำงานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปงสนุก - น่าน ระหว่าง กม.78+956 - กม.80+800 ปริมาณงาน 16,740 ตารางเมตร 09/01/2562 9,999,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1612 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ประกวดราคาจ้างทำงานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1162 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไผ่งาม - น้ำมวบ ระหว่าง กม.20+000 - กม.22+450 ปริมาณงาน 17,210 ตารางเมตร 09/01/2562 9,999,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1613 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/01/2562 5,510.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1614 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/01/2562 5,553.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1615 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อน้ำมันดีเซลชนิดหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2562 76,590.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1616 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/01/2562 25,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1617 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/01/2562 48,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1618 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อน้ำมันดีเซลชนิดหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2561 76,590.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1619 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2561 90,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1620 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2561 99,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,606 ถึง 1,620 จาก 1,666 รายการ