f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
51 13/12/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0103 ตอน ผาเวียง - ปากนาย ระหว่าง กม.41+700 - กม.47+075 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
52 13/12/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0103 ตอน ผาเวียง - ปากนาย ระหว่าง กม.41+700 - กม.47+075 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
53 13/12/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.323+000 - กม.339+500 (เป็นแห่งๆ), ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0102,0103 ตอน ดอนไชย - ผาเวียง, ผาเวียง - ปากนาย ระหว่าง กม.2+00 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
54 13/12/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.346+350 - กม.346+850 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
55 13/12/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1169 ตอนควบคุม 0102 ตอน เมืองหลวง - น้ำยาว ระหว่าง กม.21+500 - กม.24+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
56 13/12/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.66+400 - กม.66+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
57 13/12/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0103 ตอน ผาเวียง - ปากนาย ระหว่าง กม.60+050 - กม.60+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
58 13/12/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปงสนุก - น่าน ระหว่าง กม.88+500 - กม.92+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
59 13/12/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการก่อสร้างหน่วยบริการตำรวจทางหลวง (หน่วยบริการตำรวจทางหลวงน่าน) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า-สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.328+000 ด้านซ้ายทาง ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
60 02/12/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปงสนุก - น่าน ระหว่าง กม.88+500 - กม.92+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 51 ถึง 60 จาก 166 รายการ