f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการ งานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator 360) ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201,0202 ตอน ห้วยไผ่-หาดไร่, หาดไร่-นาเซีย ระหว่าง กม.34+036 - กม.111+433 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 30/04/2563 นน.1/15/2562 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการ งานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator 360) ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล-หลักลาย ระหว่าง กม.13+000 - กม.47+000 และทางหลวงหมายเลข 1168 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน น่าน-น้ำใส-น้ำตวง ระหว่าง กม.0+500 - กม.2+000 และ กม.36+875 - กม.40+200 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/05/2563 นน.1/14/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
48 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201,0202 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่ - นาเซีย ระหว่าง กม.94+825 - กม.98+420 ปริมาณงาน 33,476.00 เมตร 30/04/2563 นน.1/13/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
49 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1168 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำใส - น้ำตวง ระหว่าง กม.81+950 - กม.87+281 ปริมาณงาน 32,748 ตารางเมตร 30/04/2563 นน.1/12/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
50 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.46+545 - กม.51+595 ปริมาณงาน 37,027 ตารางเมตร 30/04/2563 นน.1/11/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
51 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0200 ตอน เด่นชาติ - นาน้อย ระหว่าง 46+000 - กม.50+000 ปริมาณงาน 37,950 ตารางเมตร 30/04/2563 นน.1/10/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
52 จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ตอน 1 ระหว่าง กม.36+020 - กม.36+110 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/04/2563 นน.1/9/2563 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
53 จ้างเหมาทำการ งานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator 360 ํ ) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ตอน 1 ระหว่าง กม.318+500 - กม.365+490 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/04/2563 นน.1/8/2563 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
54 จ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ตอน 2 ระหว่าง กม.364+500 - กม.365+450 จำนวน 36 ต้น ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/04/2563 นน.1/7/2563 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
55 จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1169 ตอนควบคุม 0102 ตอน เมืองหลวง - น้ำยาว ระหว่าง กม.22+100 - กม.22+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/04/2563 นน.1/6/2563 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
56 จ้างทำงานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า-สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.354+000 - กม.357+375 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/04/2563 นน.1/5/2563 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
57 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1162 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไผ่งาม - น้ำมวบ ระหว่าง กม.22+450 - กม.24+700 ปริมาณงาน 16,559.00 ตารางเมตร 27/04/2563 นน.1/4/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
58 จ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0200 ตอน เด่นชาติ - นาน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.70+000 - กม.72+000 จำนวน 47 ต้น ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/04/2563 นน.1/3/2563 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
59 จ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย (Guard Rail) ทางหลวงหมายเลข 1169 ตอนควบคุม 0102 ตอน เมืองหลวง-น้ำยาว ระหว่าง กม.16+379 - กม.21+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/04/2563 นน.1/2/2563 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
60 จ้างทำงานจ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.45+450 - กม.46+500 (เป็นช่วงๆ) 24/02/2563 นน.1/1/2563 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 65 รายการ