f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร และขนส่งกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0103 ตอน ผาเวียง - ปากนาย ระหว่าง กม.35+200 - กม.38+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/01/2564 นน.1/16/2564 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
17 จ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1168 ตอนควบคุม 0101 ตอน น่าน - น้ำใส ระหว่าง กม.2+200 - กม.7+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/01/2564 นน.1/17/2564 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
18 จ้างเหมาทำการงานกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.355+349 - กม.360+713 (เป็นแห่ง) ปริมาณงาน 3 แห่ง 21/01/2564 นน.1/18/2562 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
19 จ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1168 ตอนควบคุม 0101 ตอน น่าน - น้ำใส ระหว่าง กม.2+200 - กม.7+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/01/2564 นน.1/17/2564 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
20 จ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร และขนส่งกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0103 ตอน ผาเวียง - ปากนาย ระหว่าง กม.35+200 - กม.38+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/01/2564 นน.1/16/2564 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
21 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator 360 ํ) ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0200 ตอน เด่นชาติ - นาน้อย ระหว่าง กม.32+724 - กม.56+724 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/01/2564 นน.1/15/2564 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
22 จ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย (Guard Rail) ทางหลวงหมายเลข 1257 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศรีบุญเรือง-หลักลาย ระหว่าง กม.21+000 - กม.31+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/01/2564 นน.1/5/2564 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
23 จ้างเหมาทำการงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.342+328 - กม.357+574 RT (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/01/2564 นน.1/14/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
24 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1257 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศรีบุญเรือง-หลักลาย ระหว่าง กม.24+200 - กม.29+900 ปริมาณงาน 40,850 ตร.ม. 20/01/2564 นน.1/13/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
25 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ระหว่าง กม.13+000 - กม.16+100, กม.21+200 - กม.22+500 ปริมาณงาน 36,550 ตร.ม. 20/01/2564 นน.1/12/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
26 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0200 ตอน เด่นชาติ - นาน้อย ระหว่าง กม.41+750 - กม.45+800 ปริมาณงาน 37,500 ตร.ม. 20/01/2564 นน.1/11/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
27 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0202 ตอน หาดไร่ - นาเซีย ระหว่าง กม.98+750 - กม.104+000 ปริมาณงาน 43,070 ตร.ม. 20/01/2564 นน.1/9/2264 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
28 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1168 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำใส - น้ำตวง ระหว่าง กม.75+200 - กม.81+820 ปริมาณงาน 41,862 ตร.ม. 20/01/2564 นน.1/8/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
29 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator 360 ํ) ทางหลวงหมายเลข 1162 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไผ่งาม - น้ำมวบ ระหว่าง กม.0+000 - กม.24+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/01/2564 นน.1/4/2564 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
30 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1168 ตอนควบคุม 0101 ตอน น่าน - น้ำใส ระหว่าง กม.2+125 - กม.5+000 (เป็นแห่ง ๆ) จำนวน 53 ต้น ปริมาณ 1 แห่ง 18/01/2564 นน.1/10/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 65 รายการ