f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างเหมาทำการงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.341+000 - กม.365+000 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 4 แห่ง 26/11/2563 คค06015(พ.1)/18/2564 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
47 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1168 ตอนควบคุม 0101 ตอน น่าน - น้ำใส ระหว่าง กม.2+125 - กม.5+000 (เป็นแห่ง ๆ) จำนวน 53 ต้น ปริมาณ 1 แห่ง 26/11/2563 คค06015(พ.1)/17/2564 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
48 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ตอน 2 ระหว่าง กม.357+970 - กม.365+490 26/11/2563 คค06015(พ.1)/16/2564 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
49 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator 360 ํ) ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0200 ตอน เด่นชาติ - นาน้อย ระหว่าง กม.32+724 - กม.56+724 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/11/2563 คค06015(พ.1)/15/2564 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
50 จ้างเหมาทำการงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.342+328 - กม.357+574 RT (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/11/2563 คค06015(พ.1)/14/2564 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
51 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ระหว่าง กม.13+000 - กม.16+100, กม.21+200 - กม.22+500 ปริมาณงาน 36,550 ตร.ม. 25/11/2563 คค06015(พ.1)/13/2564 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
52 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0200 ตอน เด่นชาติ - นาน้อย ระหว่าง กม.41+750 - กม.45+800 ปริมาณงาน 37,500 ตร.ม. 25/11/2563 คค06015(พ.1)/12/2564 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
53 จ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0102,0103 ตอน ดอนไชย-ผาเวียง, ผาเวียง-ปากนาย ระหว่าง กม.2+000 - กม.35+000 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 3 แห่ง 24/11/2563 คค06015(พ.1)/8/2564 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
54 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0202 ตอน หาดไร่ - นาเซีย ระหว่าง กม.98+750 - กม.104+000 ปริมาณงาน 43,070 ตร.ม. 24/11/2563 คค06015(พ.1)/11/2564 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
55 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1257 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศรีบุญเรือง-หลักลาย ระหว่าง กม.24+200 - กม.29+900 ปริมาณงาน 40,850 ตร.ม. 24/11/2563 คค06015(พ.1)/10/2564 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
56 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1168 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำใส - น้ำตวง ระหว่าง กม.75+200 - กม.81+820 ปริมาณงาน 41,862 ตร.ม. 24/11/2563 คค06015(พ.1)/9/2564 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
57 จ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0102,0103 ตอน ดอนไชย-ผาเวียง, ผาเวียง-ปากนาย ระหว่าง กม.2+000 - กม.35+000 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 3 แห่ง 24/11/2563 คค06015(พ.1)/9/2564 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
58 จ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย (Guard Rail) ทางหลวงหมายเลข 1257 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศรีบุญเรือง-หลักลาย ระหว่าง กม.21+000 - กม.31+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2563 คค06015(พ.1)/7/2564 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
59 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator 360 ํ) ทางหลวงหมายเลข 1162 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไผ่งาม - น้ำมวบ ระหว่าง กม.0+000 - กม.24+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2563 คค06015(พ.1)/6/2564 ลงวันที่ 24 พศจิกายน 2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
60 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า-สะพานพญาวัด ตอน 4 ระหว่าง กม.340+300 - กม.362+770 (เป็นแห่งๆ) จำนวน 78 ต้น ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/11/2563 คค06015(พ.1)/5/2564 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 104 รายการ