f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1231 จัดซื้อวัสดุเครื่องจักรกล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/01/2562 536/30/62/021 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
1232 จัดซื้อน้ำมันดีเซลชนิดหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/01/2562 536/35/62/057 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
1233 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2562 536/60/62/056 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
1234 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2562 536/60/62/055 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
1235 ประกวดราคาจ้างทำงานจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.75+400 - กม.78+000 ปริมาณงาน 23,400 ตารางเมตร 09/01/2562 คค06015(พ.1)/19/2562 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
1236 ประกวดราคาจ้างทำงานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปงสนุก - น่าน ระหว่าง กม.78+956 - กม.80+800 ปริมาณงาน 16,740 ตารางเมตร 09/01/2562 คค06015(พ.1)/18/2562 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
1237 ประกวดราคาจ้างทำงานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1162 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไผ่งาม - น้ำมวบ ระหว่าง กม.20+000 - กม.22+450 ปริมาณงาน 17,210 ตารางเมตร 09/01/2562 คค06015(พ.1)/17/2562 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
1238 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/01/2562 536/40/62/053 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
1239 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/01/2562 536/40/62/052 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
1240 จัดซื้อน้ำมันดีเซลชนิดหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2562 536/35/62/051 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
1241 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/01/2562 536/60/62/050 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
1242 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/01/2562 536/60/61/049 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
1243 จัดซื้อน้ำมันดีเซลชนิดหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2561 536/35/62/048 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
1244 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2561 536/60/62/047 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
1245 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2561 536/45/62/045 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แสดง 1,231 ถึง 1,245 จาก 1,284 รายการ