f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1216 จัดซื้อน้ำมันดีเซลชนิดหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2562 536/35/62/070 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
1217 จ้างเหมาทำการผลิตพร้อมติดตั้งป้ายจราจร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2562 536/62/009 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
1218 จ้างเหมาขุดลอกทำความสะอาดรางระบายน้ำ สายทางในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงสันติสุข, หมวดทางหลวงน่าน และหมวดทางหลวงแม่จริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2562 536/62/008 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
1219 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2562 536/60/62/068 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
1220 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2562 536/60/62/067 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
1221 จัดซื้อน้ำมันดีเซลชนิดหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2562 536/35/62/066 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
1222 จัดซื้อน้ำมันแก็สโซฮอล์ 95 จำนวน 2,900 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2562 536/35/62/064 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
1223 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2562 536/60/62/063 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
1224 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2562 536/60/62/062 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
1225 จัดซื้อน้ำมันดีเซลชนิดหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2562 536/35/62/061 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
1226 จัดซ่อมเครื่องจักรกล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2562 536/-/62/011 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
1227 จัดซื้อวัสดุเครื่องจักรกล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2562 536/30/62/023 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
1228 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2562 536/60/62/059 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
1229 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2562 536/60/62/058 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
1230 จัดซื้อวัสดุเครื่องจักรกล จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/01/2562 536/30/62/022 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แสดง 1,216 ถึง 1,230 จาก 1,284 รายการ