f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2566 536/60/67/011 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
47 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2566 536/45/67/010 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
48 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/2566 536/35/67/009 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
49 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2566 536/60/67/008 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
50 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2566 536/45/67/007 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
51 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตรายพร้อมเสา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2566 536/67/002 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
52 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2566 536/35/67/004 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
53 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2566 536/60/67/005 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
54 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2566 536/70/67/003 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
55  จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ และเสาป้ายจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                     24/10/2566 536/67/001 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
56 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/2566 536/60/67/002 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
57 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/2566 536/35/67/001 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
58 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2566 536/70/66/153 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
59 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2566 536/60/66/151 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
60 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2567 536/60/67/036 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,284 รายการ