f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างเหมาทาสีน้ำอะครีลิค จำนวน 3,638.20 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2567 536/67/013 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
17 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2567 536/60/67/037 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
18 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2567 536/60/67/035 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
19 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งกำแพงอันตรายข้างทาง, กำแพงอันตรายเกาะกลาง และป้ายจราจรพร้อมเสา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2567 536/67/011 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
20 จ้างเหมาทำการขุดลอกรางระบายน้ำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2567 536/67/012 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
21 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2567 536/35/67/034 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
22 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2567 536/60/67/033 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
23 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2567 536/45/67/032 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
24 จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าจากขอบไหล่ทั้ง 2 ข้างทาง จำนวน 974,293 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2567 536/67/010 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
25 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2567 536/70/67/031 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
26 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจรพร้อมเสา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2567 536/67/009 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
27 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2567 536/60/67/030 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
28 จ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดกางเต็นท์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2566 536/67/008 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
29 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2566 536/45/67/029 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
30 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2566 536/60/67/028 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,284 รายการ