f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
256 ประกวดราคาจ้างทำงานจ้างเหมาขุดล้อมย้ายต้นไม้และนำกลับไปปลูกใหม่ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - พญาวัด ระหว่าง กม.308+000 - กม.316+199 ปริมาณงาน 328 ต้น 26/08/2562 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
257 วัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ 07/08/2562 536/60/62/151 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
258 ซื้อวัสดุจราจร 24/07/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
259 ซื้อวัสดุจราจร 24/07/2562 536/60/62/142 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
260 จ้างเหมาขุดลอกทำความสะอาดรางระบายน้ำ สายทางในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงน้ำมวบ หมวดทางหลวงแม่จริม 23/07/2562 536/62/030 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
261 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอนสวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.348+330 - กม.349+300 RT 22/07/2562 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
262 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าจากขอบไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง สายทางในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงนาน้อย หมวดทางหลวงเวียงสา หมวดทางหลวงน่าน หมวดทางหลวงสันติสุข 18/07/2562 536/62/029 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องจักรกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2562 536/45/62/051 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องจักรกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2562 536/45/62/051 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
265 ประกวดราคาจ้างทำงานจ้างเหมาขุดล้อมย้ายต้นไม้และนำกลับไปปลูกใหม่ ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดอนไชย-ผาเวียง ระหว่าง กม.8+600 - กม.17+000 ปริมาณงาน 151 ต้น 24/06/2562 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
266 จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร (Thermoplastic) บนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า-สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.351+800 - กม.352+400 ปริมาณงาน 446.40 ตร.ม. 13/06/2562 536/62/026 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
267 จ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator 360 องศา) ทางหลวงหมายเลข 1168 ตอนควบคุม 0101 ตอน น่าน-น้ำใส ระหว่าง กม.1+950 - กม.14+000 จำนวน 1,000 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2562 536/62/019 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
268 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาอากาศวิทยุ ขนาด 12 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์รับ-ส่ง 4 เสา 09/04/2562 536/62/017 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
269 จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร (Termoplastic) สายทางในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงน่าน และหมวดทางหลวงเวียงสา 03/04/2562 536/62/015 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
270 จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร (Thermoplastic) สายทางในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงน่าน และหมวดทางหลวงเวียงสา 28/03/2562 536/62/015 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แสดง 256 ถึง 270 จาก 278 รายการ