f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ลงวันที่ 06/05/2562

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.50 น. 
นายสกล กาญจนากร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 1 นายสุชาติ จันทร์ศรีเจริญ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงฯนาานที่ 1 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธาน ณ ลานเอนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดน่าน 
และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน


'