f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
การยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่าน
ลงวันที่ 23/09/2564

การยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่าน สามารถยื่นเรื่องได้ตาม ลิ้งค์ข้างล่างค่ะ หรือ สแกนผ่าน QR Code

http://www.nan.go.th/contact/contact-ap/


'