f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
พิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ลงวันที่ 13/10/2564

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 1 พร้อมด้วย นายกิตกาน อินยัญญะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม , นายสมชาย สมเสถียรพล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และหัวหน้างาน จัดกิจกรรมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานแขวงทางหลวงน่านที่ ๑ โดยได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด


'