f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
41 17/01/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1169 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าล้อ - เมืองหลวง ระหว่าง กม.10+000 - กม.13+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ยกเลิกแผน
42 17/01/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1169 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าล้อ - เมืองหลวง ระหว่าง กม.10+000 - กม.13+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
43 17/01/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ระหว่าง กม.17+000 - กม.20+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
44 17/01/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ระหว่าง กม.17+000 - กม.20+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ยกเลิกแผน
45 17/01/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ระหว่าง กม.17+000 - กม.20+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
46 17/01/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ระหว่าง กม.17+000 - กม.20+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
47 17/01/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1169 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าล้อ - เมืองหลวง ระหว่าง กม.10+000 - กม.13+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
48 12/01/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานก่อสร้างสถานีหน่วยบริการตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.328+000 - กม.328+300 ด้านซ้ายทาง ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ปริมาณ 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
49 27/12/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษ และอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ.น่าน ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ที่ กม.363+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
50 13/12/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1216 ตอนควบคุม 0200 ตอน ขุนสถาน - บ้านส้าน ระหว่าง กม.26+800 - กม.26+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 41 ถึง 50 จาก 166 รายการ