f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
31 01/02/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0103 ตอน ผาเวียง - ปากนาย ระหว่าง กม.60+050 - กม.60+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
32 01/02/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1216 ตอนควบคุม 0200 ตอน ขุนสถาน - บ้านส้าน ระหว่าง กม.26+800 - กม.26+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
33 01/02/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.66+400 - กม.66+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
34 01/02/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย (Guard Rail) ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอนควบคุม 0200 ตอนปงสนุก - น่าน ระหว่าง กม.72+370 - กม.97+378 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
35 24/01/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย (Guard Rail) ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอนควบคุม 0200 ตอนปงสนุก - น่าน ระหว่าง กม.72+370 - กม.97+378 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
36 17/01/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0200 ตอน เด่นชาติ - นาน้อย ระหว่าง กม.72+900 - กม.73+400 จำนวน 13 ต้น ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
37 17/01/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานติดตั้งราวกันอันตราย (Guard Rail) ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน ปงสนุก - น่าน ระหว่าง กม.72+370 - กม.97+378 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
38 17/01/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายนำทาง (Road Delimeator 360 ํ) ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปงสนุก - น่าน ระหว่าง กม.78+965 - กม.87+877 และ กม.104+217 - กม.107+300 ปริมาณ 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
39 17/01/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1169 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าล้อ - เมืองหลวง ระหว่าง กม.10+000 - กม.13+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
40 17/01/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายนำทาง (Road Delimeator 360 ํ) ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0103 ตอน ผาเวียง - ปากนาย ตอน 1 ระหว่าง กม.18+200 - กม.21+450 และ กม.38+820 - กม.47+570 ปริมาณ 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 31 ถึง 40 จาก 166 รายการ