f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 19/10/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator 360 ํ) ทล. 1010500 ระหว่าง กม.333+000 - กม.357+400 (เป็นช่วงๆ), ทล.10260103 ระหว่าง กม.25+200 - กม.56+940 (เป็นช่วงๆ), ทล.11620100 ระหว่าง กม.17+545 - กม.26+000 (เป็นช่วงๆ), ทล.11680102 ระหว่าง กม.75+200 - 87+200 และ ทล.12430202 กม.51+000 - กม.108+500 ปริมาณงาน 5 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 19/10/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.322+250 - กม.334+600 (เป็นแห่งๆ) จำนวน 74 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 18/10/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงน่าน ความลึก 80-100 เมตร พร้อมหอถังสูงไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ที่ กม.328+280 ด้านขวาทาง จำนวน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 11/10/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการกิจกรรมพัฒนาถนนเพื่อสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว การปรับปรุงผิวจราจร ด้วยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ระหว่าง กม.37+150 - กม.40+000 ปริมาณงาน 33,125 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 11/10/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการกิจกรรมพัฒนาถนนเพื่อสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว การปรับปรุงผิวจราจร ด้วยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ระหว่าง กม.37+150 - กม.40+000 ปริมาณงาน 33,125 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 11/10/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการกิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และจุดผ่านแดนถาวรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน ปรับปรุงผิวจราจร ด้วยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.333+000 - กม.336+000 ตำบลอ่ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 07/10/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.78+340 - กม.82+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 29/09/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ตอน 1 ระหว่าง กม.25+300 - กม.25+600 และ กม.30+900 - กม.31+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
19 29/09/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ตอน 2 ระหว่าง กม.37+025 - กม.37+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
20 26/09/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.349+300 - กม.354+000 LT., RT. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 20 จาก 166 รายการ