f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
151 28/02/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน 1 ระหว่าง กม.80+800 - กม.84+025 ปริมาณงาน 28,521.00 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
152 28/02/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1162 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไผ่งาม - น้ำมวบ ระหว่าง กม.22+450 - กม.24+700 ปริมาณงาน 16,559.00 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
153 28/02/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1168 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำใส - น้ำตวง ระหว่าง กม.81+950 - กม.87+281 ปริมาณงาน 32,748 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
154 28/02/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201,0202 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่ - นาเซีย ระหว่าง กม.94+825 - กม.98+420 ปริมาณงาน 33,476.00 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
155 28/02/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0103 ตอน ผาเวียง - ปากนาย ตอน 1 ระหว่าง กม.42+750 - กม.44+500,กม.47+700 - กม.49+000 ปริมาณงาน 29,010 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
156 28/02/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0200 ตอน เด่นชาติ - นาน้อย ระหว่าง 46+000 - กม.50+000 ปริมาณงาน 37,950 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
157 28/02/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.46+545 - กม.51+595 ปริมาณงาน 37,027 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
158 14/01/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างทำงานจ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.45+450 - กม.46+500 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
159 17/12/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างทำงานจ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.45+450 - กม.46+500 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
160 09/08/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ประกวดราคาจ้างทำงานจ้างเหมาขุดล้อมย้ายต้นไม้และนำกลับไปปลูกใหม่ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - พญาวัด ระหว่าง กม.308+000 - กม.316+199 ปริมาณงาน 328 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 151 ถึง 160 จาก 166 รายการ