f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างเหมาทำการ งานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator 360 ํ ) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ตอน 1 ระหว่าง กม.318+500 - กม.365+490 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/03/2563 คค06015(พ.1)/5/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
92 จ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ตอน 2 ระหว่าง กม.364+500 - กม.365+450 จำนวน 36 ต้น ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/03/2563 คค06015(พ.1)/4/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
93 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1162 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไผ่งาม - น้ำมวบ ระหว่าง กม.22+450 - กม.24+700 ปริมาณงาน 16,559.00 ตารางเมตร 19/03/2563 คค06015(พ.1)/3/2563ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
94 จ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0200 ตอน เด่นชาติ - นาน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.70+000 - กม.72+000 จำนวน 47 ต้น ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/03/2563 คค06015(พ.1)/2/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
95 จ้างทำงานจ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.45+450 - กม.46+500 (เป็นช่วงๆ) 24/01/2563 คค06015(พ.1)/1/2563 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
96 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล จำนวน 33 รายการ 11/11/2562 536/30/ขายทอดตลาด/63/001 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
97 ประกวดราคาจ้างทำงานจ้างเหมาขุดล้อมย้ายต้นไม้และนำกลับไปปลูกใหม่ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - พญาวัด ระหว่าง กม.308+000 - กม.316+199 ปริมาณงาน 328 ต้น 30/08/2562 คค 06015(พ.1)/23/2562 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
98 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอนสวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.348+330 - กม.349+300 RT 26/07/2562 คค 06015(พ.1)/22/2562 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
99 ประกวดราคาจ้างทำงานจ้างเหมาขุดล้อมย้ายต้นไม้และนำกลับไปปลูกใหม่ ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดอนไชย-ผาเวียง ระหว่าง กม.8+600 - กม.17+000 ปริมาณงาน 151 ต้น 28/06/2562 คค 06015(พ.1)/21/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
100 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงน่านที่ 1 งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 4 เหลี่ยม ในทางควบคุมของแขวงทางหลวงน่านที่ 1 ปริมาณงาน 1,160 ต้น 05/03/2562 คค06015(พ.1)/20/2562 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
101 จ้างทำงานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1162 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไผ่งาม - น้ำมวบ ระหว่าง กม.20+000 - กม.22+450 25/01/2562 สัญญาที่ นน.1/20/2562 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
102 ประกวดราคาจ้างทำงานจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.75+400 - กม.78+000 14/12/2561 คค06015(พ.1)/19/2562 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
103 ประกวดราคาจ้างทำงานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปงสนุก - น่าน ระหว่าง กม.78+956 - กม.80+800 14/12/2561 คค06015(พ.1)/18/2562 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
104 ประกวดราคาจ้างทำงานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1162 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไผ่งาม - น้ำมวบ ระหว่าง กม.20+000 - กม.22+450 14/12/2561 คค06015(พ.1)/17/2562 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แสดง 91 ถึง 104 จาก 104 รายการ