f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการ งานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator 360ํ ) ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201, 0202 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่, หาดไร่ - นาเซีย ระหว่าง กม.34+036 - กม.111+433 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 07/04/2563 คค 06015 (พ.1)/18/2563 ลว. 7 เม.ย. 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
77 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการ งานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator 360ํ ) ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ระหว่าง กม.13+000 - กม.47+000 และทางหลวงหมายเลข 1168 ตอนควบคุม 0101, 0102 ตอน น่าน - น้ำใส - น้ำตวง ระหว่าง กม.0+500 - กม.2+000 และ กม.36+875 - กม.40+200 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 07/04/2563 คค 06015 (พ.1)/17/2563 ลว. 7 เม.ย. 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
78 จ้างเหมาทำการปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0103 ตอน ผาเวียง - ปากนาย ระหว่าง กม.44+500 - กม.47+700 ปริมาณ 1 แห่ง 27/03/2563 คค06015(พ.1)/16/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
79 จ้างเหมาทำการปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0103 ตอน ผาเวียง - ปากนาย ระหว่าง กม.44+500 - กม.47+700 ปริมาณ 1 แห่ง 27/03/2563 คค06015(พ.1)/16/2563 ลว. 27 มีนาคม 2563 (ยกเลิก) แขวงทางหลวงน่านที่ 1
80 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน 1 ระหว่าง กม.80+800 - กม.84+025 ปริมาณงาน 28,521.00 ตารางเมตร 26/03/2563 คค06015(พ.1)/15/2563 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
81 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0103 ตอน ผาเวียง - ปากนาย ตอน 1 ระหว่าง กม.42+750 - กม.44+500,กม.47+700 - กม.49+000 ปริมาณงาน 29,010 เมตร 26/03/2563 คค06015(พ.1)/14/2563 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
82 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201,0202 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่ - นาเซีย ระหว่าง กม.94+825 - กม.98+420 ปริมาณงาน 33,476.00 เมตร 26/03/2563 คค06015(พ.1)/13/2563 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
83 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1168 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำใส - น้ำตวง ระหว่าง กม.81+950 - กม.87+281 ปริมาณงาน 32,748 ตารางเมตร 26/03/2563 คค06015(พ.1)/12/2563 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
84 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.46+545 - กม.51+595 ปริมาณงาน 37,027 ตารางเมตร 26/03/2563 คค06015(พ.1)/11/2563 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
85 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0200 ตอน เด่นชาติ - นาน้อย ระหว่าง 46+000 - กม.50+000 ปริมาณงาน 37,950 ตารางเมตร 26/03/2563 คค06015(พ.1)/10/2562 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
86 จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ตอน 2 ระหว่าง กม.32+300 - กม.33+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/03/2563 คค 06015 (พ.1)/8/2563 ลว. 24 มี.ค. 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
87 จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ตอน 1 ระหว่าง กม.36+020 - กม.36+110 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/03/2563 คค06015(พ.1)/9/2563 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
88 จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ตอน 2 ระหว่าง กม.32+300 - กม.33+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/03/2563 คค 06015 (พ.1)/8/2563 (ยกเลิก) ลว. 24 มี.ค. 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
89 จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1169 ตอนควบคุม 0102 ตอน เมืองหลวง - น้ำยาว ระหว่าง กม.22+100 - กม.22+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/03/2563 คค06015(พ.1)/7/2563 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
90 จ้างเหมาทำการ งานราวกันอันตราย (Guard Rail) ทางหลวงหมายเลข 1169 ตอนควบคุม 0102 ตอน เมืองหลวง - น้ำยาว ระหว่าง กม.16+379 - กม.21+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/03/2563 คค06015(พ.1)/6/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 104 รายการ