f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งหลักนำทางยางพารา และป้ายจราจรพร้อมเสา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2566 536/66/046 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
107 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1081ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล-หลักลาย ระหว่าง กม.13+000-กม.47+150 และทางหลวงหมายเลข 1168 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำใส-น้ำตวง ระหว่าง กม.14+000-กม.87+281 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2566 536/66/045 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
108 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2566 536/45/66/121 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
109 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2566 5366066/119 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
110 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2566 536/45/66/118 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
111 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2566 536/60/66/117 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
112 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2566 536/35/66/116 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
113 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2566 536/85/66/115 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
114 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2566 536/85/66/115 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
115 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2566 536/60/66/113 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
116 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2566 536/35/66/112 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
117 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2566 536/60/66/110 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
118 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉาะเจาะจง 22/06/2566 536/60/66/109 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
119 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2566 536/60/66/108 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
120 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2566 536/60/66/107 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,284 รายการ