f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์, ป้ายจราจรพร้อมเสา และเป้าสะท้อนแสงสีเหลือง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                     11/08/2566 536/66/052 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
92 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2566 536/40/66/134 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
93  จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตรายพร้อมเสา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                   08/08/2566 536/66/050 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
94 จ้างซ่อมทำทุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข 98-82312-0600-16 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/08/2566 536/66/049 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
95 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2566 536/35/66/133 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
96 จ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า-สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.339+200-กม.340+330 RT ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/08/2566 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
97  จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                       27/07/2566 536/66/048 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
98 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2566 536/35/66/132 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
99 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร และเสาป้ายจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2566 536/66/047 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
100 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2566 536/60/66/130 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
101 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2566 536/60/66/127 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
102 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2566 536/60/66/126 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
103 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2566 536/60/66/125 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
104 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2566 536/60/66/124 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
105 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2566 536/60/66/123 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,284 รายการ