f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2566 536/60/66/145 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
77 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2566 536/60/66/144 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
78 จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าจากขอบไหล่ทั้ง ๒ ข้างทาง สายทางในความรับผิดชอบ ของหมวดทางหลวงนาน้อย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2566 536/66/056 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
79 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจรพร้อมเสา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2566 536/66/055 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
80 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2566 536/40/66/142 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
81 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2566 536/35/66/143 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
82 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2566 536/40/66/141 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
83 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2566 536/40/66/142 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
84 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2566 536/40/66/141 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
85 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2566 536/35/66/140 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
86 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2566 536/40/66/139 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
87 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตรายพร้อมเสา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2566 536/66/054 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
88 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๘๖๑๒-๖๐, ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๘๖๑๓-๖๐ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2566 536/66/053 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
89 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2566 536/60/66/136 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
90 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2566 536/45/66/135 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,284 รายการ