f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2566 536/40/66/162 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
62 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2566 536/40/66/161 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
63 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2566 536/60/66/160 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
64 วัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2566 536/40/66/159 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
65 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจรพร้อมเสา และเป้าสะท้อนแสงสีเหลือง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2566 536/66/065 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
66 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 20/09/2566 536/40/66/157 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
67 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2566 536/85/66/158 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
68 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2566 536/60/66/155 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
69 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2566 536/60/66/154 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
70 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2566 536/66/061 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
71 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2566 536/70/66/153 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
72 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2566 536/45/66/152 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
73 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2566 536/60/66/149 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
74 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2566 536/60/66/148 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
75 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2566 536/60/66/147 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,284 รายการ