f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างเหมาทำการค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ.น่าน ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ที่ กม.363+000 และ กม.365+150 ปริมาณ 1 แห่ง 24/03/2564 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
47 จ้างเหมาทำการค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ.น่าน ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ที่ กม.363+000 และ กม.365+150 ปริมาณ 1 แห่ง 24/03/2564 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
48 ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาทำการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2564 ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอนห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.48+490 - กม.48+650 และ กม.49+725 - กม.50+000 ปริมาณงาน 2 แห่ง 16/03/2564 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
49 ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาทำการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2564 ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอนห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.48+490 - กม.48+650 และ กม.49+725 - กม.50+000 ปริมาณงาน 2 แห่ง 16/03/2564 ยกเลิกประกาศร่าง TOR แขวงทางหลวงน่านที่ 1
50 จ้างเหมาทำการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2564 ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอนห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.60+100 - กม.60+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/03/2564 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
51 ประกาศร่างขอบเขตงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วม ทางหลวงหมายเลข 1168 ตอนควบคุม 0101 ตอน น่าน - น้ำใส ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+520 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/11/2563 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
52 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วม ทางหลวงหมายเลข 1168 ตอนควบคุม 0101 ตอน น่าน - น้ำใส ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+520 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/11/2563 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
53 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator 360 ํ) ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0200 ตอน เด่นชาติ - นาน้อย ระหว่าง กม.32+724 - กม.56+724 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/11/2563 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
54 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ตอน 2 ระหว่าง กม.357+970 - กม.365+490 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/11/2563 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
55 จ้างเหมาทำการงานกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.355+349 - กม.360+713 (เป็นแห่ง) ปริมาณงาน 3 แห่ง 17/11/2563 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
56 จ้างเหมาทำการงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.341+000 - กม.365+000 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 4 แห่ง 17/11/2563 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
57 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1168 ตอนควบคุม 0101 ตอน น่าน - น้ำใส ระหว่าง กม.2+125 - กม.5+000 (เป็นแห่ง ๆ) จำนวน 53 ต้น ปริมาณ 1 แห่ง 17/11/2563 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
58 จ้างเหมาทำการงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.342+328 - กม.357+574 RT (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
59 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ระหว่าง กม.13+000 - กม.16+100, กม.21+200 - กม.22+500 ปริมาณงาน 36,550 ตร.ม. 16/11/2563 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
60 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0202 ตอน หาดไร่ - นาเซีย ระหว่าง กม.98+750 - กม.104+000 ปริมาณงาน 43,070 ตร.ม. 16/11/2563 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 113 รายการ