f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2566ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.359+275 - กม.359+557 LT. 22/02/2566 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
47 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2566 536/60/66/056 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
48 จ้างเหมาทาสีกำแพงคอนกรีต, ทาสีสะพานและ barrier ทางหลวงหมายเลข 10910200 ตอน ปงสนุก-น่าน ช่วงกม.77+507-กม.107+477, ทางหลวงหมายเลข 10260103 ตอน ผาเวียง-ปากนาย ช่วงกม.18+898-กม.55+513, ทางหลวงหมายเลข 10830200 ตอน เด่นชาติ-นาน้อย ช่วงกม.69+764.60-กม.76+584.20 03/02/2566 536/66/023 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
49 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2566 536/35/66/050 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
50 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2566 536/35/66/043 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
51 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2566 536/60/66/040 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
52 จ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 1216/0200 ตอน ขุนสถาน-บ้านส้าน ระหว่าง กม.22+650-กม.22+675 (ซ้ายทาง) จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2565 536/66/015 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
53 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2566 536/35/66/032 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
54 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ทล.1081 ระหว่าง กม.13+000-กม.47+150, ทล.1169 ระหว่าง กม.15+000-กม.38+183, ทล.1026 ระหว่าง กม.2+000-กม.75+957 และ ทล.1083 ระหว่าง กม.32+724-กม.77+524 29/12/2565 คค 06015 (พ.1)/17/66 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
55 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1216 ตอนควบคุม 0200 ตอน ขุนสถาน - บ้านส้าน ระหว่าง กม.18+000 - กม.37+467 28/12/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
56 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.34+036 - กม.70+000 28/12/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
57 จ้างเหมาทำการขุดลอกรางระบายน้ำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2565 536/66/018 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
58 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าจากขอบไหล่ทั้ง 2 ข้างทาง สายทางในความรับผิดขอบ ของหมวดทางหลวงน่าน, หมวดทางหลวงสันติสุข และหมวดทางหลวงแม่จริม จำนวน 519,051 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2565 536/66/017 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
59 จ้างเหมาทำการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงน่าน ความลึก 100 เมตร พร้อมหอถังสูงไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ที่ กม.328+280 ด้านขวาทาง จำนวน 1 แห่ง 20/12/2565 คค 06015(พ1)/16/2566 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
60 จ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 1216/0200 ตอน ขุนสถาน-บ้านส้าน ระหว่าง กม.22+650-กม.22+675 (ด้านซ้ายทาง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2565 536/66/015 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 278 รายการ